1. O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece Swej nas miej!
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej!

Ref. Wszak Ciebie i Ojczyznę
miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być.

4. Przed nami jest otwarty świat,
A na nim wiele dróg.
Choć wiele ścieżek kusi nas,
Lecz dla nas tylko Bóg !

Śpiewamy tylko 1 i 4 zwrotkę, cała modlitwa ma jeszcze dwie inne, jeśli ktoś jest ciekawy można poszukać