W pierwszym numerze „Skauta”, w październiku 1911 roku zamieszczony został wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze”. Olga Drahonowska porwana jego słowami dopasował ten tekst do melodii pieśni „Na barykady” i dopisała słowa refrenu.

Wszystko co nasze, Polsce oddamy,
W niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą, otwórzmy bramy,
Rozkaz wydany : Wstań ! W słońce idź !

Ref. Ramię pręż, słabość krusz,
Ducha tęż! Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew, w bój czy w trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród,
Harcerzy polskich ród.