HARCERZE to chłopcy w wieku od 11 do 15 lat, pracujący w męskiej drużynie podzielonej na zastępy (6-10 osób), na czele których stoją naturalni wodzowie – zastępowi. Poprzez stawianie harcerzy w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeciwności losu, rozwija się w nich wolę pracy nad sobą, zdobywania wiedzy i umiejętności na coraz wyższym poziomie. W drużynie narzędziem pracy nad sobą są stopnie i sprawności harcerskie. Na zbiórkach harcerze często działają zastępem bez drużynowego, co może wzbudzać zdziwienie rodziców. Warto podkreślić, że harcerze są stawiani w sytuacjach odpowiednich do ich wieku, z którymi spotykają się na co dzień. Najczęściej obejmują one samodzielne poruszanie się po kilkusetmetrowych trasach po mieście, podróżowanie autobusem miejskim wraz z zastępem, robienie kanapek. Zbiórki zastępów można przyrównać do spotkań towarzyskich dzieci – tak samo jak Państwa synowie spotykają się bez dorosłych, tak samo nie są nadzorowani przez nas na zbiórkach – nie bezpośrednio. Kadra zatwierdza plany zbiórek zastępów, więc wie co, w jakich godzinach oraz gdzie chłopcy robią.  Prace techniczne (wbijanie gwoździ, używanie ręcznej piły) lub inne zajęcia wymagające opieki, odbywają się zawsze pod nadzorem pełnoletniego drużynowego lub przybocznego.

Poniżej znajdują się odnośniki z większą ilością informacji dotyczących metody harcerskiej i ZHR. Zapraszam serdecznie do lektury!

Regulamin 8 SDH Orlęta:

§1 Przyjęcia
1. Do drużyny przyjmowani są chłopcy:
1) w wieku 11-15 lat (5-8 klasa podstawówki);
2) których rodzice wyrażają chęć współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych.

2. Decyzja o przyjęciu chłopca pozostaje w gestii drużynowego.

§2 Zwolnienia
1. Z drużyny może zostać usunięty harcerz, który spełnia conajmniej jeden z poniższych warunków:
1) nie przyszedł na 4 zbiórki pod rząd i rodzice nie usprawiedliwili nieobecności drużynowemu;
2) rodzice harcerza nie wyrażają chęci współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych;
3) nie realizuje swojej próby na stopień;
4) nie ma opłaconych składek rocznych;
5) w ciągu 3 pierwszych zbiórek w nowym roku nie oddał zgody rodzica;
6) stwarza na zbiórkach zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych;
7) wielokrotnie nie stosował się do prawa harcerskiego i/lub zaleceń drużynowego i pozostałych członków kadry.

§3 Obóz
1. W obozie może wziąć udział harcerz, który:
1) realizuje swoją próbę na stopień;
2) regularnie chodzi na zbiórki;
3) ma opłacone składki za cały rok harcerski.

§4 Umundurowanie
1. Do umundurowania w drużynie należą mundury:
1) Letni – obejmuje:
– rogatywkę,
– bluzę mundurową ZHR,
– zielony pas ZHR,
– krótkie, zielone spodnie mundurowe,
– czarne getry,
– brązowe wywijki,
– ciemne buty za kostkę.
2) Zimowy – obejmuje:
– rogatywkę,
– bluzę mundurową ZHR,
– zielony pas ZHR,
– długie, zielone spodnie mundurowe,
– ciemne buty za kostkę.
3) Polowy – obejmuje:
– rogatywkę (dopuszczalna jest też ciemna czapka z daszkiem),
– koszulkę obozową (dopuszczalna jest też koszulka z motywem harcerskim lub inna ciemna),
– zielony pas ZHR,
– długie lub krótkie, zielone spodnie mundurowe,
– ciemne buty za kostkę,
– w przypadku krótkich spodni: czarne getry i brązowe wywijki.

§5 Przekazanie
1. Najstarsi harcerze (1 klasa szkoły ponadpodstawowej) „przechodzą” do drużyny wędrowników, tj. do 8 SDW „Ogień”. Dyktowane jest to potrzebami innych metod pracy wychowawczej. Warunkami „przejścia” harcerza do drużyny wędrowników są:
1) rocznikowo 15 lat;
2) conajmniej realizowana próba na stopień ćwika;
3) odpowiednia postawa oraz sprawowanie na ostatnim obozie harcerskim.
2. Ostateczną decyzję w sprawie „przejścia” podejmuje drużynowy harcerzy wspólnie z drużynowym wędrowników.

§6 Uwagi
1. Zmian w regulaminie dokonuje drużynowy.
2. Interpretacji regulaminu dokonuje drużynowy.