Książe niebieski, wodzu zastępów,
Skrzydła Twe niech nas chronią od lęków,
O każdej porze, brzaskiem czy nocą,
Od pokus Złego, Boską broń mocą,
Wspomożycielu ludu Bożego,
Wstaw się za nami u Zawsze Wiernego

//Św. Michale, módl się za nami